„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

Operacja mająca na celu poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia do zakładu zajmującego się usługowym zamrażaniem wraz z przechowywaniem produktów rolnych oraz zwiększenie pozytywnego wpływu na środowisko poprzez wykonanie termomodernizacji budynku w ramach inwestycji związanej z przeciwdziałaniem zmianom klimatu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Przewidywane wyniki operacji: poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.